Färgarkeologi

Skadeutredning

Färgarkeologens skadeutredningar innebär att färgskiktets skadebild beskrivs, kartläggs och skadeorsaken analyseras. Vid behov arbetar vi utifrån internationell standard, EN 927-3, anpassad för färgskikt exponerade för naturliga åldringsfaktorer där olika grader av flagning, sprickbildning, kritning, kulörförändringar eller förekomst av mögelsvampar preciseras enligt angivna skalor.

Till skadeutredningen hör en kartläggning av vilka färgprodukter som använts tidigare, samt när och hur färgen applicerats, vilket ofta ger indikationer på ytterligare felkällor. Vi ger en analys av vilka faktorer som varit avgörande för hur problemen uppstått, vilket kan vara viktigt för att utreda ansvarsfrågan.

Adress Ryda, Gevertska GÃ¥rden 1, 534 96 Vara   Tel +46 512 159 03   Mobil +46 706 41 99 59   Email info@fargarkeologen.se