Rådgivning

Rådgivning

      – Vilka färgmaterial skall vi välja?
      – Vilken linoljefärg är bäst?
      – Hur gör vi för att komma så nära den ursprungliga färgen som möjligt i restaureringen?
      – Finns det alternativ till att måla med ursprungliga kulörtoner och traditionella färgmaterial?

Detta är exempel på vanliga frågor som ställs till Färgarkeologen. Gemensamt för dessa frågor är att det är omöjligt att ge generella svar när det gäller restaureringar. Svaren beror på byggnaden, vilka underlag man syftar på och ytornas status. Dessutom har alla fastighetsägare inte samma prioriteringslista. Är hög grad av materialautenticitet det man strävar efter eller maximal teknisk prestanda? Går miljö- och hälsoaspekter före allt annat, eller vill man uppnå en maximal livslängd i kombination med användning av traditionella material? Olika prioriteringar leder till olika typer av lösningar. Med Färgarkeologens hjälp utförs en inledande besiktning som beskriver utgångsläget och projektets möjligheter.

Adress Ryda, Gevertska GÃ¥rden 1, 534 96 Vara   Tel +46 512 159 03   Mobil +46 706 41 99 59   Email info@fargarkeologen.se